Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Karen Elberse - Coördinerend Begeleider

Levendig

Ik had niet gedacht dat ik op een woonlocatie zou gaan werken. Totdat ik bij Korte Water kwam, een locatie voor mensen met een licht verstandelijke beperking in Amsterdam. Daar gebeurt veel, is het levendig en er is bovendien genoeg ruimte om jezelf te ontwikkelen.

"Er is ruimte om te ondernemen en jezelf te ontwikkelen"
- Karen Elberse - Coördinerend Begeleider

Jongerencoach

Na mijn studie Maatschappelijk werk & dienstverlening kon ik geen werk vinden. Het was de tijd van bezuinigingen en het schrappen van banen in de zorg. Ik ben toen vier maanden naar Nepal geweest om te werken op een schooltje voor kansarme kinderen. Daarna raakte ik betrokken bij een project van Nuon, Philips en Alliander om 100 jongeren naar een baan te begeleiden. Ik was een van de jongerencoaches en richtte me op jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en dan specifiek met een Wajong-uitkering (een uitkering voor mensen die door een ziekte of handicap geen mogelijkheden hebben om te werken, red.). Zo kwam ik bij Philadelphia terecht. Op locatie Korte Water gaf ik sollicitatietrainingen aan de bewoners. De sfeer op de locatie vond ik prettig. Collega’s kregen binnen hun interesse de ruimte om te ondernemen en zich te ontwikkelen. Toen het project voorbij was, heb ik gevraagd of ik kon blijven als begeleider.

Verbinding leggen

Bij Philadelphia richten we ons erg op wijkgericht werken. De buurt bij de locatie betrekken en andersom. Dat past bij mijn kwaliteit als netwerker en verbinder. Ik vind het leuk om verbindingen leggen in de wijk - de buren en onze bewoners verbinden - door bijvoorbeeld burendagen te organiseren en andere gezamenlijke activiteiten.

Innovatie

Het ondernemerschap bij Philadelphia spreekt me erg aan. Maar ook innovatie, een ander prominent thema binnen de organisatie. Ik vind het tof dat Philadelphia experimenteert met de inzet van een sociale robot, Phi. Het zou leuk zijn als wij als zorgsector in de toekomst eens vooroplopen en dan ook op gebied van procesmatig en efficiënt werken. Als we dit nog meer doen, zien we dat ons bord soms leger is dan we ervaren. Zo kan er weer nieuwe ruimte ontstaan om te groeien!

Terug naar de andere ervaringsverhalen

Deel deze pagina