Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Stage bij Intensieve zorg

Moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG)

Methodisch werken is binnen het cluster Intensieve Zorg de leidraad. Zorgpaden bepalen welke methodiek voor welke doelgroepen wordt gebruikt. Medewerkers worden begeleid bij het kiezen van hun specialisme en krijgen mogelijkheden om aanvullende opleidingen te volgen.

Willen en voelen

Mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag hebben moeite om duidelijk te maken wat ze willen of voelen. Vaak is er sprake van een (ernstige) verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problemen, zoals autisme. Als de spanning te hoog oploopt kan dit resulteren in boosheid, agressie, zelfverwonding of extreme angsten.

Dichtbij

Op locatie help je mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag bij het leiden van een gewoon leven. Je kent ze goed en je bent altijd dichtbij. Je zoekt altijd naar waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden om te doen.

Ernstige meervoudige beperking (EMB)

Het meest gespecialiseerde cluster van Philadelphia geeft zorg en ondersteuning aan cliënten die bij Philadelphia wonen en gespecialiseerde hulp nodig hebben, bijvoorbeeld bij algemene dagelijkse levensverrichtingen.

Steun en begeleiding

Mensen met een ernstige meervoudige beperking hebben meerdere beperkingen tegelijk. Naast een ernstige verstandelijke beperking, zien of horen ze vaak slecht, hebben ze gezondheidsproblemen en grote problemen met bewegen. Hun wereld is vaak niet groter dan hun eigen lichaam. Daarom hebben zij altijd steun en begeleiding nodig.

Bij intensieve zorg zijn er veel mogelijkheden om je te specialiseren in zorg, behandelingen en therapie, wonen, dagbesteding en vrije tijd.